חי

בתחושה פתאומית של ניצחון

וממחשבה על כאב שעוד יצמח

מהמילים הזורמות מעטי

ומהמנגינות הנשמעות בביתי

אשר עוזרות לי לבנות

ולתמן מחשבותיי לכדי ציור

 יפה , סוחף ,קוטף

ציור אשר מבט העין קולט

 ובחומו תמונתיי מתבלבלות

וחוזרות אל אותו מבט

חם , אוהב , אהוב

מבטה העמוק ביותר של נשמתי