מנשרים קלו ומאריות גבר

כך את ביצורים אשר נראו

היי חזקה בהקיף אותך גורלך המר את חייך

  היי יציבה-ולא תכרעי תחת קשייך

שמרי נפשך ושאי ברכה

ובה´ אלוקייך היי בטוחה