שלהבת – כחולה של ים, פרוש – פורשה, את שטיחה, כמארג - הרקיע; נחשולים, כגעש – התנפץ, במצוקי – סלעים. השמש זרחייה במרום, כגחליליה, בהפץ – ניצוציה בין הגלים. הים רוגש; גליו עלות – מתמרים, בתכלת – החספסת; השמש, מוסיפה בשגור – להטה. זהבה שקיף, במי – ים – תכול – רקיע ובקצף – נחשוליו…