לכל איש יש שם

שנתן לו אלוהים

ונתנו לו אביו ואמו

לכל איש יש שם

לכל איש יש...

לכל איש?

שם לאיש לא היה שם.

שם לא נתנו לו אלוהים  ולא אביו ולא אמו

את שמו.

שמו נצרב באש!

באש החמה... היוקדת.

שמו נחקק על הזרוע

השם, השם שלא נתן לא אביו ולא אמו

השם שלא נתן לו קומת ואפן חיוכו...

האש נתנה את השם

עפר המחטים חקקו על זרועו

את שמו

את שמו.

 

והוא, התרגל לשמו החדש

ועמד שם מול אש הפלדה

והמשיך לשנן את שמו

שמו שנחקק בלהבות

שורה ארוכה של מספרים ללא אות.

 

זהו שם שלא יכבה

שם שיבער לעולם

השם של כולנו, השם של העם

כי לכל איש יש שם

שנתנו לו הלהבות

ונתן לו אלוהים

לכל איש יש שם

שנתן לו

מותו.