שני אנשים מתהלכים בדרך,
שתי נשמות תאומות אוהבות,
נפרדו בהגיעם לעולם,
נפגשו כעבור מספר שנים.

שתי נשמות כל כך דומות,
נכנסו לשני גופים שונים,
התהלכו בשתי דרכים שונות,
ניהלו אורחות חיים נפרדים,
נראו כלפי חוץ כל כך שונים.

שני אצנים נראו במירוץ,
במירוץ החיים הבלתי פוסק,
הגיעו לאותו קו בתחרות,
פתאום נפגשו בלהט החיים,
שתי נשמות.

שני אנשים קרועים מבפנים
חושקים להתחבר, רוצים להתאחד,
הלב רוצה, אבל קרוע,
אלקים ניצב בתווך,
הנשמה חושקת גם בו.

הכאב עצום, אינו חודל,
נשמות אהובות, קרועות,
רצו לממש את אשר על ליבם,
אלקים ניצב בתווך.