לילה כבד עבר על כוחותיי

שנאה ואהבה  בלבול מבולבל

כמו דניאל  ליבי מתפתל

בגוש  משואג המוות חובל

מקום מקולס מקויץ  

ו  ה  ל  ח  ץ מואץ.

ואני פה עומד במלבושי הירוק

חש אט אט את דביקותו של הרוק

והדמע המילחי אף את לחיי מרטיב

והאישון המרצד את המראות משיב

לא יישכח ולא ייסלח

 הגוש שהפך  מחושן לפח!!!