אני ים אני שמיים
קול ששון מעל המים
אני ילד, עלמה וגבר
חזות  הכל
מכל עבר.

אני נחש עקלתון
מעבר לפינה.
אני עכבר
וגם גבינה

אני יקום אני עולם
אני אחד, אני כולם.
כמו כל דבר אשר נברא
בין בטוב ובין ברע.