בס"ד
אותם דברים שאתם רואים,
אני רואה (בערך)
רק שאתם קוראים לזה חיים,
ואני קורה לזה- הרס.
 
באותה מהירות שאתם רואים,
ובלי דעות קדומות.
אני רואה את אותם הדברים,
גם מהר, אבל פחות.
 
שבריר שניה מן העדשה אל המוח,
נותן לי לזכור, מה שאתם רוצים לשכוח.
 
אותו שבריר שניה, נותן לי בפשטות,
להבחין בין טוב לרע, בין צדק לרשעות.
 
הוא נותן לי להרהר, לפני כל מעשי,
הוא נותן להזכר מי הם אבותי,
ובזכות חשיבה של חלקיק שניה,
הוא מעניק את הכוח להתנהג בבינה.
 
"סוף מעשה במחשבה תחילה"
הזהרו במילים ומעשים,
כי המשימה היא לא קלה,
ותראו לאן אנחנו נכנסים...