חצי ירח מאיר את המשטח הגדול

מעליו הר נישא

פולחן עתיק עוד מהדהד בתופיו ובשופרותיו

ורוח, ואבק שכיסה.

ומתחת לפינות, מתחת לכל אבן

שוכנת הסטוריה גדולה ומיבבת.

שכחוני ילדיי

עזבוני

הלכו מעליי

הותירוני.

והפכת שם אבן

ובמקום העקרב

מצאת ציור ששב

ומזכיר.

למען לא ישכחו האבק להסיר.