מתוך הנשיבה

מתוך הנשימה

פילסתי דרך אל. 

שחזרה כמו אחרת כמעה

זו אני?

ששמעה דבר תורה ואמרה

זו אני?

שהסכיתה ואז נאטמה

זו אני?

שאוהבת עד כלות את עצמה

זו אני?

מהיכן דרך שבות אל נבכי עצמי -לא אדע.