אלוהים יבקש את נִרְדָף-

 

אני נרדף על ידֵי אלוהים

 

אחרים באוטובוס קו יפו-תרשיש

 

דרך ים השתיקות שסביבי

 

ויהי סער גדול בים ואני חִשַבתִי להִשַבֶר

 

שתיקתכם סוערת זועקת קום קרא אל אלוהיך

 

אלוהַי  עורב בספסלים במַעַבָר

 

יד על כס י-ה ועל פיות יורדי הים

 

הַאֵלֶה אלוהֵיך ישראל אלוהי הדממה והסַעָר

 

אלוהי השמיים הארץ השתיקות בספסלי נוסעים

 

שְאוּני והַטִילוּני אל הים כי יודע אני

 

גם בְשֵלִי השתיקה הנוראה הזאת

 

מצוּלוֺת פחד האדם אַפֵפַוּני עד נַפֵש

 

תֵהוֺם המרחקים יסוֺבְבֵנִי בהתעַטֵף עלי נפשי

 

אלוהים יבקש את נרדף -אתכם אנוכי מבקש

 

את האדם אשר לא ידע מימינו ומשמאלו

 

אך אלוהים יבקש את נרדף- אני שומע אותו בשתיקתכם

 

בקול דממה דקה אתם מבשרים ואומרים גם פֺה

 

גם פֺה

 

(על פי ספר יונה, המון נסיעות באוטובוסים,ואלפי שתיקות

 וסליחה מראש על הניקוד הקלוקל)