שניים פוגשים אדם כל אחד מצייר אותו אחר בראשו זה כמו אני זיהיתי מעיין התשוקה והכישוף הם בעריגה למה שלא היה נגלה לעין הוא זרח לי האיש, כטומן בתוכו מים נפלאים בתוך שממת מדבר זה שבילי היעלים היורדים מן ההרים סביב במבטו זאת השוקת השבורה וריבוי השיחים הפתאומי של שתיקתו והצירעה הזאת משום מקום מזמזמת בחדוה . לא. לא, לא ראיתי את המעיין עצמו, אבל.. גם לא שמעתי מימיו מפכים ובזוהרו לא חזיתי מתיקותו לא לגמתי ומה עם יבש? ומה עם הכל אוסף של מקרים ?? והזיתי לי צירעה במדבר צחיח הבור ריק, יבש לחלוטין