בס"ד (נכתב במוצאי תשעה באב, היום האחוז דיכאון, בתקווה גדולה שיבנה בית המקדש). תפילות קינות, וכל תחנונות בכניסתי לבית הכנסת. שחיטות, גניבות ומלא הפגנות בצאתי למדינת הכנסת יגון, אנחה, וקול ברכה, בכנסתי לבית הכנסת. אלימות וקול צרחה, בצאתי למדינת הכנסת. כל בכי של בקשה מתוקה, בכניסתי לבית הכנסת, שירת התקוה ושרשרת ארוכה, בצאתי למדינת הכנסת. סיפורי ניסים ומעשי צדיקים, בכניסתי לבית הכנסת אנשי כייסים, פושעי מציקים, בצאתי למדינת הכנסת. הנחת תפילין וקריאת התורה בכניסתי לבית הכנסת, פריצות וטרפה וחטא נורא בצאתי למדינת הכנסת. נפשות מתענות, זקנים עם בתולות, בכניסתי לבית הכנסת, אנשים כחיות, מראות זוועות, בצאתי למדינת הכנסת. בקול חלש, מזמור חדש, בכניסתי לבית הכנסת. סידור קורבנות ובית המקדש. בקרוב במדינת הכנסת.