ברכיך לבנות כפנינים

השלמה להם לצנינים

אחת לרעותה עונים   קדוש

 

ברך אחת מבצבצת

אחת מסתתרת ואחת יוצאת

ביניהם חצאית חוצצת   קדוש

 

אשה אל אחותה ממללת

אחת מחייבת השניה שוללת

כאמור, מלחמה כוללת   קדוש