מלכת הפרחים תיסתר מעין בין אורן לסלע כשם שהאהבה מלכת הרגש תיסתר מעין זר עד תגיע השעה. עת תשזפה השמש באהבה רבה תפשוק עלי כותרתה לנשיקה הראשונה ולאור המתקרב לחוש ולגעת בלבה הטהור.