הוא אמר שהוא אוהב אותי, אוהב מאד אמר איזה אלף פעם מאוד, האמנתי לו אבל רציתי שיצעק את זה, שיצא מהחלון ויצעק שהוא אוהב אותי מאד עד שאני יגיד לו די.                 והוא יצא למרפסת והתחיל לצעוק עד שאמרתי  די.

הוא אמר שיעשה הכל בשבילי, הכל-

ילך בשבילי, יחזור בשבילי, ירוץ, יקפוץ בשבילי ימות בשבילי כי הוא באמת  באמת אוהב אותי,

ואני האמנתי לו אבל רציתי שיצעק את זה.

שיעלה עם מערכת כריזה שישמעו בכל הקומות שהוא מוכן למות בשבילי.

התחתנתי איתו                                                             כי הוא צעק שהוא רוצה שאני יהיה אישתו, ואחרי שהתחתנו הוא כבר לא הפסיק לצעוק, לא הפסיק לאהוב,לא הפסיק.

עד שהוא מת,

בשבילי

ועכשיו, הוא כ"כ חסר לי, למרות שכבר לא אהבתי אותו,

אני מרגישה כל כך לבד והשקט הזה -הורג אותי.