לאחר התבוננות נוספת על חיי הגעתי למסקנה שלו ניתנה לי האפשרות לבחור אולי הייתי עומדת באותו המקום.