מישרים הדריכוני מעמקים הובילוני ספרי חכמה ספרי אהבה צופני סוד מגיל יסוד דרך ישר דרך עומק בלב משכיל בכח ידע מפלס הדרך מרחיב אופק עד אין סוף גומא ים חוצה נהר מנפץ הרים ואתגרים וטוחנם דק דק