אולי כאן האור שונה, שוכן בדלת אמותיו גנוז כיהלום בכספת, לא נותן לאיש לגעת. הנה גולש אור כוכב מבין חוד הלבנה סוחף בחובו סודות, לוטף נחל מים חומד מי ירדן, יורד אל העמק. אולי יגע ניצוץ באור גנוז בזכות עליונים, יפיצו כניצוצות לרוב למען ישמש לב, למען ישמש תמרור לתועים בדרכם הדרך הארוכה אל ביתם