המרקסיזם ללא פתיחות אינו מרקסיזם;
מי שסקטנט איננו מרקסיסט אמיתי.
היום לא ימי-סטאלין;
כיוונו אינו כיווני.

הצלחת-המהפכה מהדרור יונקת;
החנקתו - מתכון להיכשל.
רק גילוי לב ודעת;
לא ניתן דעתנו נַשֵל.

הסטאליניזם רחוק שנות-אור מלנין;
לא עוד צנזורה! לא עוד השגחה מחשבתית.
בחופש - שורש הסוציאליזם;
גם בהתנהגות אנושית.

לא עוד כפייה בכוח;
על הסוציאליזם דמוקרטי להיות.
על ההמונים עצמם להוביל קדימה;
עליהם להחליט ולשלוט.

הסטאליניזם זאת מחלה מדבקת;
מחלה שמונעת מהפכות ברחבי העולם.
רק מרקסיזם-לניניזם בולשביסטי!
את זאת להבין על כולם!