ןַאֶחְדַל מֵהַמְתִיק תנוּבַתִי, וַאֶבְעַר עַלָיו בָּאֶשׁ נִצְחִית, וַאֶנַתֵץ מִגְדַלוֹ וַאָטִילוֹ עָל חַרְבִּי, וַיִשְׁלוֹף חוֹדַה מִקִירְבּוֹ, וַיִבְנֵה בִנְיַנַיו בְּשֵׁנִית, וַיִצֵא עָל סוּס וְחַגוֹר לֵהַשִׁיב חֵרְפָּתוֹ בְלִי בּוֹשׁ, וְיֵבַקֵש לֵחַרֵף עַלֵיַה נַפְשוֹ, וַיִלָחֵם עָד זוֹב דָם, וַיִכְבּוֹש, וּבֵּטִיפוּפֵי רְגַלִים אֶפְסַע לִקְרַאת מֵרְכָּבוֹת לִיבּוֹ. אַשִׁיר לַהֵם וְאֵרְקוֹד בִמְחוֹלוֹת, אֵבַקְשַׁן לֵטַפֵּס עָל גָבָּן וּלֵהִיוֹת לַהֵן לֵרַכָּב, וְיָכַּל מֵהֵאַמִּין לעֵינָּיו, וַיָחְשֵׁבַן כֵּחוֹלוֹת, אָך יָשִׁיל חַרְבוֹ וַיַרוֹץ כִּי נִּיצַח בָּקְרַב.