מי אני שאלתי את עצמי ומצאתי כי אישיותי טוויה מחוט נסיוני. לו ישכח הרשע עברו. כיצד ידע להמשיך בעוולתו. ואם ישכח טוב הלב מפועלו. כיצד יזכור כיצד להתגבר על יצרו. ואנחנו. העם היהודי. צריכים לשאול בזה הפסח הקרב מה עלינו. כי כל יתרוננו רקום טלאים ישנים וחדשים מעברנו. השנה כשנבקש ממלכנו לזכור לנו חסד נעורים נשים ליבנו על אהובנו