"ברוך לה' צורי, המכונן ידי לקרב ואצבעותיי למלחמה..." נשלחתי בזאת לחולל מהומות, להרקיע שחקים, לסרס מלחמות, אלך בברכה, אלך בהודאה, לה' שנתן כוחי לבטחה. *************************** "מאנה להינחם על בניה כי איננו" לך בני יקירי, מחמדי, נשמתי, לך ולחם מלחמתך, מלחמתי, שא עינך לבורא עולמך, שישמע תפילתך, שישא תחינתך, לחם עד בלי די, ואחר שוב אלי.. כי לך אחכה, לבילתך לא אחייה. *************************** "ונתן לך אלוהים את הטוב והרע, החיים והמוות, ובחרת בחיים..." מלא אהובי תפקידך בחוכמה, לך ולחם מלחמת מצווה, אך את נפשך בזאת אל תיתן, כי מה שילקח, שוב לא ינתן.. שמור עצמך בשבילי אהוב, חוננת אני לפניך; תשוב..! כי אם אלי לא תחזור אף פעם, קצה נפשי בזה העולם, אז דע שחיי בידך נתונים, ושמור לי אותם כי הם יקרים.. *************************** "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עימדי..."