האדם כביכול כמו היפופוטם. כל היום ראשו במים מדי פעם מרים להסתכל מה חדש בעולם. כך גם האדם שקוע בעצמו, וכאשר הוא נזקק למשהו מהכלל הוא טורח להרים את ראשו...