למדני לקבוע עיתים אל הזמן כמו אותה לטאה הלואטת לסלע על מה שהיה וחלף ונטמן במרחב שבין מטה ומעלה.       (בית-הכנסת בסוסיא העתיקה, ז' סיוון ה'תשס"ד)