ואם אין לך עיניים לראות באמת, אז אין טעם שתרחיק כל-כך כי היופי נמצא ממש לידך. אם ,אך תפקח את עינייך ותראה.. עוד עלול אתה לגלות דברים נפלאים,מקומות מדהימים ואפילו, אנשים טובים.