חול רק חול היה שם, מול שקיעה כל כך יפה רק חול. מול שקיעה כל כך יפה, שקיעת ה נ ש מ ה.