אני נמצאת כאן בין קירות עגולים מנסה להפטר מהכדור שנמצא בין ידי זורקת אותו למעלה בכל הכח אבל הוא חוזר אלי זורקת אותו קדימה אך הוא שוב אלי מגיע זורקת אותו בחוזקה הצידה אבל הוא חוזר עוזבת אותו בפשטות למעטה אך הוא מכה בי בחזרה חייבת להיפטר מהכדור צריכה למצוא פיתרון אך הוא כל הזמן חוזר אלי ואני עדיין נמצאת כאן בין קירות עגולים מנסה להפטר מהכדור