לבנה אדלר

משוררת וסופרת

דמעה

ושוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה