הרחוק ולא מוכר זר... זר... מי אתה? ואיך תכירני? מי אתה הזר, הרחוק...?