בתוך צינת הלילה האפל שורקת בעוז הרוח. לאט אדם דרכו סולל אל מעיין נרפש ודלוח. אדום מדם תמצית הלב, טיפה ועוד טיפה -קילוח. סוער, גועש, איננו שלו - מעיין של דמעות מר ומלוח... מי אתה אדם בודד, תוהה ולא בטוח? מדוע אתה לבד נודד, תועה כחץ שלוח?