רציתי לבכות אך דמעות לא יוצאות יבשו בלחלוח העין. אמרתי אצעק, אך גרוני כה נמק, ומילה וצעקה - אין... דמעתי את היכן, לתת לי כן, עליו אשען - להכריח את הלב לספר מהלב לדבר את כל הכאב להשיח? התוכלי דמעתי להביא הצרי אל פצעי לבבי הכאוב? התוכלי לי להיות עם כל הדמעות תמצית של פריחה ולבלוב? רציתי לבכות ואיה הדמעות, מדוע אטום הוא הלב? צעקה לא יוצאת והדם עוד שותת מפצעי לבבי הכואב... (נוסח אחר לשורה האחרונה - מפצעי לבבי האוהב...)