לפעמים החושך שותק ושותקות הדמעות. לפעמים הכאב כה חותך מתוך השתיקות. ואתה יודע ש... ואתה יודע כמה קשה... ובכל זאת --- אתה ממשיך עוד צעד לפחות - אולי שם לראות... את האור...