רגבי אדמה יבשים וסדוקים שותקים בדממה, צמאים וכמהים: שיבואו בעיתם גשמי הברכה, ישקו, ירוו את הקרקע הצחיחה. בין רגבי אדמה זרעים רדומים לטיפות המים מחכים, מצפים: להתעורר עם טיפות שאותם יחיו, אז יפריחו עלים, שורשים יכו. טיפות מים חודרות מבעד לרגבים מרככים אדמה, נסגרים הסדקים: עלים ירוקים מפריחים השממה, סופגים אגל טל, וקרן חמה. בפרחים העולם מתמלא, בצבעים הדממה מתחלפת בציוץ ציפורים, ברמשים, בחיות, באדם מתפעל - מה יפה ונפלא עולמו של הק-ל!