לאהב - אין פרושו לקבל, אלא לדעת לתת. אין פרושו לשכוח, אלא לדעת לסלוח. לאהב - אין פרושו להיות מישהו אחר אלא אתה ורק אתה וזולתך...