כי רק שאני לבד
פתאום יש מילים
and you don't look beak
וזה לא כואב לי

אני נשבעתי כבר מיליון פעם
?so why you don't belive
אני מנסה לראות
את האהבה שבפנים