איך זה מרגיש להיות מאוהב?

זה כמעט כמו חלום ששווה לזהב.

כשהגדול מכולם מחליט לשדך,

אין מה לעשות,אני רק מחייך.

 

אני מרגיש מאושר,מרחף במרומים,

מתייחס לחיי בצורה שונה לחלוטין.

הכל מסתדר כמו רץ מאליו,

כאילו כל הבעיות כבר לא שוות עכשיו.

 

אדם מתחזה הוא אינו האדם,

שיאהב אחרים כמו חייו.

האדם ההוזה שחוץ מעצמו,

לא יאהב אף אחד לעולם.

 

אני האדם שזכיתי בך,

אם נפרד ליבי תוך דקות יפך.

אם תקפצי,אקפוץ אז איתך,

וההוא שם למעלה כבר ישלח לנו מלאך...