(לא במטרה להרגיז אף אחד, אני ממש מכבדת את דוד המלך, אבל כל כך התחברתי לאוריה החיתי..)

אני הרוח הנושבת

על ראשך

אדום שיער

אותך היא לא עוזבת

אשמתך

כמו מוץ ננער

כל האומר

דוד חטא

אינו אלא טועה

אינך זוכר

שלי היתה

מלכי, מנהיג, רועה

האיש שלא חטא

שלחני אל מותי

והוא עוד חי

הבט בשמלתה

של המלכה אשתי

שהיא גם

תכריכי

אני הוזנחתי

דמי עוד זועקים

שמי נשכח

"רק לך חטאתי"

תאמר לאלוקים

האם זה כך?