ערב הקרב

ניגשתי דומם

עד אליו

מנושא ומרומם

ובלב שנרעד

ובעוז מזדעק

שלחתי לו יד

אנא חזק

ובלחש רחוק

במשב של רוחות

מלאני מתוק

מאלף כוחות

פניתי ללכת

ושבתי

עייפה ומובסת

הפסדתי

כרעתי תחתיו

בכאב אהבה

ביתו שבה אליו

ביתו איכזבה

הרמתי עיני

מבטי התחמק

רעדו בי שפתיי

אנא, אבא, חבק

ביאוש ואשמה

רעדי הפילני

לפניו על ברכי

הד רוחו לטפני

מצאתי עצמי

איתנה על רגלי