"אלוהים ישמור" הם אומרים.

אני לא חושב שהם התכוונו למילה

הדבר שיחיד ששמור בחיים

זה בית אבן וחלקה.