מסננת .

אולי אחר כך

1

גלגל. מלאך. כוכב.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה