מסננת .

אולי אחר כך

שבעה פעמונים היו לה על הקרסול

מלכה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה