בס"ד

 

את קופה!

אמרת פעם כשהיית קוף.

עכשו אני יפה מוחלטת

ומה איתך? נשארת שם, בכלוב