אופק רחוק

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

המערכת- פרק רביעי ואחרון

פשוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה