אופק רחוק

בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה

המערכת

שתיקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה