אֵלי שער הגלים ואל המשברים אלי שער הפסגות ואל ההרים אכתת רגליי, עד יזע, עד כלות אעפיל בהר אף אם יתמו התקוות כי לעת רצון ייפתח זה השער ותינעל לעד המיית הצער כל המשאלות כדרורים תעופנה התקוות את הקרקע תכסנה, יחדיו גלים והרים ירננו כי ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים... ניסן התשס"א (2001)