בָקעה נגינתי

לא זִמרה מעולם

זִמרת חֵי דְווַאים

עוד נישאת מעוּלם

מריר עיתי

ומט אֵפֵר ודם

תימח מאיתי

תומתי

בתיתם