60 שניות 1 דקה 60 דקות 1 שעה 60 שעות 5 ימים 60 ימים 2 חודשים 60 חודשים 5 שנים ........... 60שנים בין 1-12 נעים החיים