אסירי ברזל, תעוקת ידם פרנסתם אל ביתם כבולה בכבלים כעקת גל לב סוער, נסכר תחת איפוק בכור עוני ומרדות בל יצאו הם לרחוב כקבצן נדכא ללא שמץ כבוד המכתת רגלו בין עוברי אורח חולפים וידו ללא בושה כי איבד היקר מכל. הן ידם הפשוטה אסורה ביקר מכל: בכבלי זהב טהור של איפוק חשוק ושרידים הולכים וכלים של כבוד עצמי