בשדה שושנים אני מבקרת, לא ברור תמיד כמה זמן נשארת. לפעמים מגיעה והכל נבול שם נראה, מאבדת עניין ומחכה לפריחה. בשדה שושנים אני מבקרת, הפריחה החלה ואני מתמכרת. מגוון הצבעים אותי מסנוורים, קשה לי לבחור את היפה בשושנים. בשדה שושנים אני מבקרת, בוחרת את השושנה ואותה קוטפת. קוץ לי חודר, שורף וצורב, סימנים הוא משאיר ומדמם עד כאב. בשדה שושנים אני מבקרת, על שושנת האהבה לא מוותרת. בכניסה אליו בוחנת מהססת, את היפה בגינה שוב לי קוטפת. בשדה שושנים אני מבקרת, את שושנת האהבה מחבקת מלטפת. יופיה הקורן את הלב צובע, החששות מתפוגגות מרגע לרגע. בשדה שושנים אני מבקרת, מפריחת השושנה אינני מפחדת. מחזיקה את השושנה קרוב לליבי, מתמסרת אליה בנפשי ובגופי.