עינייך היכו בי

כשראיתיך לראשונה,

היית מיוחדת

כה שונה.

 

עת פתחת הדלת

ביום הראשון

פתחת דלתות לבי

הדלקת נר באישון.

 

מבטך חמק אל מבטי:

היכה בו כזרקור

עשה בו שמות

והרי לך שירי

לזכר, לשי, לאות