אור השורש של כלל ישראל בוהק בשמי העולם אך העינים שלנו טרוטות אנו חיים בעומק החומר טובעים ונופלים חוטאים ונכשלים המציאות אומרת "אין סיכוי..." ואתה בוכה... ודמעותיך זולגות בכאב "די אבא, די..." והכאב אומר קודש הדמעה אומרת אור ואני שם עומד בוהה זועק, משבר עולמות עולה למעלה למעלה לאור הנכסף אך לא! לא אשאר שם... יורד אני, מביט המציאות זועקת קודש אורגת טוב נסתר במארג הנשמה והכל משתרג ומתחבר לתשובה שלימה תשובה אמיתית...